Tilbake til aukra.kommune.no

Til høyring

Planstrategi 2021-2023 - Offentleg høyring

Frist for merknader: 20. november 2020

A_Symbol_gronn_gronn