Tilbake til aukra.kommune.no

Avslutta høyringar

Reguleringsplan Gossen motorsenter - melding om oppstart

Frist for merknader: 26. august 2020

Bilete høyring motorsenter

Rullering av kulturminneplan 2020 i Aukra kommune

Frist for merknadar: 15. juni 2020

Kleivhaugen

Forvaltningsplan for leplantingane på Gossen - høyring

Frist for merknader: 11. oktober 2019

Bilete leplanting