Tilbake til aukra.kommune.no

Avslutta høyringar

Planstrategi 2021-2023 - Offentleg høyring

Frist for merknader: 20. november 2020

A_Symbol_gronn_gronn

Reguleringsplan Gossen motorsenter - melding om oppstart

Frist for merknader: 26. august 2020

Bilete høyring motorsenter