Tilbake til aukra.kommune.no

Avslutta høyringar

Reguleringsplan Mevold syd - 2. offentlege høyring

Frist for merknader: 24. mai 2022

Mevold

Forskrift om nedgravne oljetankar - offentleg høyring

Frist for merknader: 19. desember 2021

A_Symbol_gronn_gronn