Tilbake til aukra.kommune.no
Utvalgsmedlem
Navn: Astrid Moen Thomassen
E-post: astho2@hotmail.com
Mobiltelefon: 99696985
Adresse: Hollingsetervegen 39
Postnr/sted: 6409 MOLDE