Tilbake til aukra.kommune.no

Einebustad

Skal du byggje bustad må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.