Tilbake til aukra.kommune.no
Ferjefri E 39

Møreaksen - ferjefri E 39

Ferjefri E39. Bru over Julsundet (mellom Molde og Midsund) samt bru mellom Gossen og Midsund

Les meir om ferjefri E39 og Møreaksen her
Ferjefri E39
Møreaksen

Ny nasjonal transportplan vert lagt fram for Stortinget våren 2017 og er gjeldande for 2018-2029.
Nasjonal transportplan