Tilbake til aukra.kommune.no

Kommuneplan for Aukra, samfunnsdelen - 1. offentlege høyring

Høyringsfrist 12. desember 2018

Aukra formannskap vedtok i møte den 29. oktober 2018 å leggje kommuneplanen sin samfunnsdel ut til høyring i seks veker. Du finn saksdokument i tabellen nedanfor.

Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 12. desember 2018, og vi ber om at du nyttar funksjonen "Send ein uttale til planen" nedst i artikkelen, der det og er høve til å leggje ved relevante vedlegg.

Saksdokument
Høyringsutkast for kommuneplanen sin samfunnsdel
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Sjå vedlegg

  2018-12-12 12:32:51
  [Svar]
 • Sjå vedlegg

  2018-12-12 12:30:05
  [Svar]
 • Vedr turistsatsing.
  Vi ligger lags fylkesvei 217 i Breivika. Vi har fått mykje motbør og krav fra kommunen mot utvidelse på grunn va smal veg og manglende sykkel-gangveg.Det er gjennomført en meget kostbar og masse års arbeid i utvidet reguleringsplan som står på vent inntil kommunen gjør sitt.
  Vi ser fram til at sykkel-gangveg vert bygd raskt og likeså utvidelse av fylkesvegen. Dette haster.
  Kjærringsundbua bør senkes og rundkjøring må opprettes ved Tangeneset so turister og andre kan svinge av mot Feriesenteret. Brua virker så prangene og skjemmende i terenget når den kommer så høgt innover mot land. Tenk på at den heller skal gli inn i omgivelsene. Denne delen av turistsatsingen må ikkje komme i bakevja ved at de må kjøre til Hukkelberg og tilbake på smal blindveg. Spar penger ved å utbetre fylkesvei 217 mot Breivik og Sanden istedet for å bygge en ny vei gjennom Aukraskogen som er et fantastisk naturområdet og tilholdsted for mange dyr og fuglearter.

  2018-12-12 11:40:31
  [Svar]
 • Aukra næringsforum sitt styre har vedtatt en uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune. Denne uttalen legges ved.

  2018-12-11 13:10:18
  [Svar]
 • Kommentar. 2 fra Ole Rakvåg:

  Jeg foreslår at det lages en oppsummering i begynnelsen av planen:
  med en «punktvis» sammenstilling over:
  - slik vil vi ha det
  - slik gjør vi det
  for hvert satsingsområde 1-8 (9)

  Dette vil gjøre planen mer brukervennlig og lettere å følge opp, mener jeg.

  2018-11-20 23:53:52
  [Svar]
 • Kommentar til kommuneplan:
  - savner en samlet fokus på «næringsutvikling og verdiskaping», et område som bør være eget satsningsområde på linje med øvrige 8.
  Arbeidsdyktig alder (20-66 år) kan komme til å øke med over 300 personer i planperioden, og de fleste av disse vil etterspørre en arbeidsplass i Aukra/molderegionen for å kunne
  bosette seg her.
  Det er kun Molde som har større økning (i antall) i denne gruppa. 5 av 9 Romsdalskommuner har reduksjon !
  I dette bildet er det også verdt å merke seg at det i dag er flere som pendler inn til Gossen enn ut fra Gossen (Jfr side 9).

  Jeg savner også hvilken rolle Aukra næringsforum bør ha i utvikling og nyskaping av arbeidsplasser, et arbeid som må skje i et nært samspill mellom kommunen og næringslivet.

  Vi arbeider med ny infrastruktur (herunder Kjerringsundet/møreaksen), noe som åpner for at vår næringsutvikling i stor grad kan ha et regionalt perspektiv. Vi er allerede en regional arbeidsplass (ormen/kommunen) noe som viser seg i pendlingstallene.

  Ringvirkninger fra ormen bør ha enda sterkere fokus i våre ambisjoner/satsing i næringsutvikling i kommuneplanen. Dette er en regional satsing, enten arbeidsplassene vil komme på Gossen, Julsundet eller andre steder i Molderegionen.
  Det som er bra for regionen er bra for Aukra og vise versa.

  2018-11-20 19:10:07
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

©Einar Engdal

©Einar Engdal