Tilbake til aukra.kommune.no

Kommuneplanar

Gjeldande for perioden 2019-2030

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Vedteke i K-sak 11/19 den 05. februar 2019

Bilde kommunedelplan samfunnsdel