Tilbake til aukra.kommune.no

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Aukra kommune - høyring

Høyringsfrist: 5. mai 2021


Aukra kommune legg lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Aukra kommune ut til offentleg høyring. Høyringsfristen vert sett til fire veker.

Merknader til høyringsutkastet

  • Merknader til høyringsutkastet skal sendast til kommunen innan 5. mai 2021, og vi ber om at du nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
  • Det er muleg å laste opp relevante vedlegg.
  • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Høyringsutkast - Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Aukra kommune

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

A_Symbol_gronn_gronn