Tilbake til aukra.kommune.no
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalet 28
8
3
23
2
Drift og arealutvalet 23
6
3
8
27
18
26
14
18
30
27
Eldrerådet 30
6
10
15
12
21
4
25
13
4
11
Formannskapet 28
4
8
13
3
19
10
23
4
2
Kommunestyret 5
12
23
21
18
27
1
22
19
19
Livsløpsutvalet 24
26
4
9
28
15
19
31
28
Rådet for likestilling av funksjonshemma 30
6
10
15
12
21
25
13
4
Sogenemnda 16
13
13
24
8
5
21
11
16
13
Ungdomsrådet 29
5
9
7
20
3
24
12
3
Valstyret 8
13
19
9
10
1
4
19