Tilbake til aukra.kommune.no
Kommunehuset

Organisasjonen Aukra kommune

Kommunen har 310 årsverk fordelt på omlag 400 tilsette. Administrativt er vi organisert i to nivå: rådmann, kommunalsjefar og tre stabs- og støtteavdelingar, samt 12 einingar.