Tilbake til aukra.kommune.no

Påbygg

Påbygg er eit søknadspliktig tiltak der ein ny bygningsdel blir plasserte på gjeldande konstruksjon. Eksempel på påbygg er takark, takopplett, takterrasse, karnapp, bygging av ekstra etasje, osv. Eit påbygg vil ikkje føre til endring av bygningen sitt bebygde areal (BYA), men endring av bruksareal (BRA).

Då eit påbygg belastar gjeldande konstruksjon må søknad, prosjektering, utføring og eventuell kontroll av tiltak gjerast av eit føretak med ansvarsrett.