Tilbake til aukra.kommune.no

Postjournal

Postjournalen inneheld ei oversikt over intern korrespondanse og post sendt til og frå kommunen. Den publiserte journalen viser arkivdelane SAK og GBNR.

Postjournalen inneheld ikkje opplysningar frå fagsystem eller arkivdelane BARN, ELEV, SKATT, PERS.
Kommunen sin postjournal blir publisert med ei forseinking på 4 dagar.
Offentleg postjournal over alle arkivdelane blir utskriven og gjort tilgjengeleg i ekspedisjonen på kommunehuset.
Ønskjer du tilgang til dokument som er eldre enn tre månader, ta kontakt med serviceavdelinga 71 17 15 00.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: FAU og 9.klasse v. klassekontakt
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: IKA Møre og Romsdal
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Valgdirektoratet
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Orraphim Phonphimai
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Gossen skolekorps
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: iElektro AS
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Elias Breivik
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Molde brann og redningstjeneste
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Molde brann og redningstjeneste
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Politimesteren i Møre og Romsdal
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Magne Bonsaksen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Alf Ove Tverli m.fl.
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Fredrik Slettedal
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Tempolex AS
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Kulturdepartementet
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: Sikho AS
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *****
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Finn Løvik
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Lars Ole Busklein
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Lars Ole Busklein
6073/2019 Søknad
Dato: 20.05.2019 - Avsendar: *****
6055/2019 Trukket
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: *****
6039/2019 Matrikkelbrev
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Ilestad Oddny Elin m.fl.
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Ramfjord Astrid Anette m.fl.
6034/2019 Tilbud
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Svein Ivar Byttingsvik
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Norled AS
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Arne Breivik m.fl.
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Organisasjonsavdelinga
5993/2019 Matrikkelbrev
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Magny Anita Gjelberg og Oddgeir Småge
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Harald Sæther Paulsen og Bente Rishaug
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Roger Kristian og Randi Marie Nerland
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Monica Kristin Bøe og Geir Leren
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Fride Bolsønes
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Runar Vårdal
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Tobias Vårdal Sandersen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Øyvind Sandersen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Sindre Ødegård
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Raju Stephen Oommen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Grethe Røsøvåg
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Statens Kartverk Tinglysing
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Statens Kartverk Tinglysing
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Hans Johansen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Statens Kartverk Tinglysing
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Kristine Gautvik-Dahl
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Statens Kartverk Tinglysing
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Arve Slettvåg
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Elevar på 10. årssteg i Aukraskolen
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Aukra Næringsforum m.fl.
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Molde Brann og Redningsteneste m.fl.
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Veronica Oterhals og Kjell Inge Viddal
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Sølve Starheim
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Kari Bakken og Bjørn Gunnar Bargel
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Blink Hus Dale Malo AS
Dato: 20.05.2019 - Mottakar: Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl.