Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplan Aukraskogen, endring 01 - Høyring og offentleg ettersyn

Frist for merknader: 1. desember 2022

Offentleg høyring

I medhald av plan og bygningslova § 12-10, har Drift og arealutvalet i møte den 12. oktober 2022, sak PS-15/22, vedteke å leggje reguleringsplan Aukraskogen, endring 01 ut til høyring og offentlege ettersyn i seks (6) veker, i perioden 17.10.2022 – 1.12.2022.

Merknader til planforslaget

 • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 1. desember 2022, og vi ber om at de nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
 • Det er òg mogleg å laste opp relevante vedlegg.
 • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Plankart, datert 3. oktober 2022
Føresegner, revidert 4. oktober 2022
Gjeldande reguleringsplan som skal endrast
Restareal som fortsatt skal gjelde
Lokalisering
Forvaltningsplan Aukraskogen 2019
Innkomne merkander etter melding om oppstart

 

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Viser til tidligere merknad datert 09.08.22 -Begrunnelse - regulering av adkomstvei og snuplass Skogvegen 12. 10. 8. 6. 4.


  Snuplassen og dei siste ca.45 meterne av tilkomstvegen ligger på kommunal grunn , som er ein del av arealet som
  kommunen kjøpte av Statsskog, og bør derfor tas med i reguleringa. Snuplassen er også feilplassert i gjeldende reguleringsplan.

  2022-10-19 22:46:55
  [Svar]  Link
 • Hvor er det tenkt å begynne med skogsrydding først
  Vil det ikke være mest fornuftig å begynne med trær som er nærmest bebyggelse.
  Trærne vokser seg større for hvert og med fare for velt og skade av eiendommer.
  Ref naboloven ang høyde på trær. solforhold osv

  2022-10-18 11:37:24
  [Svar]  Link
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Aukraskogen