Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplan Halingshaughola friluftsområde - melding om oppstart og høyring av planprogram

Frist for merknadar: 13. mars 2019

Oppstartsmelding

Aukra kommune melder med dette oppstart av Reguleringsplan for Halingshaughola friluftsområde, og høyring av planprogram, i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3, 12-8 og 12-9, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1.

Det er ingen gjeldande reguleringsplanar innanfor planområdet. I gjeldande kommuneplan sin arealdel er planområdet avsett til føremåla «LNF» og «Forsvaret».

Føremålet med planen

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for friluftsinteresser knytt til turstiar i området, og sommar- og vinteraktivitetar rundt Halingshaughola. Planområdet dekker for det meste nedslagsfeltet for tjernet, Halingshaughola, rett sør for Halingshaugen på Gossen.

Merknadar til planarbeidet og saksdokument

 • Oppstartsmeldinga med tilhøyrande vedlegg og planprogram finn du nedst i artikkelen.
 • Merknadar til planarbeidet skal sendast kommunen innan 13.03.2019, og vi ber om at du brukar funksjonen "send ein uttale til planen".
Saksdokument
Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Planavgrensing
Planprogram til høyring
Utsnitt av gjeldande kommuneplan, arealdelen

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • Vedtak i sak 9/19 i Raadet for likestilling av funskjonshemma:
  Ber om at det lages en enkel tilgang til Halingshaughola for bevegelseshemmede, slik at de får anledning å bruke skøyteisen på vinteren.

  2019-03-08 12:42:13
  [Svar]
 • Ungdomsrådet er positive til oppstart av planprogrammet.

  2019-03-07 14:01:25
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Bilete Halingshaughola

Tips ein ven Skriv ut