Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplan Torhaugmyra aust - endring 06 - høyring og offentleg ettersyn

Frist for merknader: 1. desember 2022

Offentleg høyring

I medhald av plan og bygningslova § 12-10, har Drift og arealutvalet i møte den 12. oktober 2022, sak PS-16/22, vedteke å leggje reguleringsplan Torhaugmyra aust, endring 06 ut til høyring og offentlege ettersyn i seks (6) veker, i perioden 17.10.2022 – 1.12.2022.

Merknader til planforslaget

  • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 1. desember 2022, og vi ber om at de nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
  • Det er òg mogleg å laste opp relevante vedlegg.
  • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Plankart
Føresegner
Gjeldande reguleringsplan
Lokalisering
Bilete av dei tre SEFRAK bygga på eigedom 15/2
Innkomne merknader etter melding om oppstart

 

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Bilete Torhaugmyra aust, endring 06