Tilbake til aukra.kommune.no
Valurne

Resultat rådgjevande folkerøysting

Aukra kommune har gjennomført rådgjevande folkerøysing i samband med kommunereforma. Nedanfor følgjer resultat av folkerøystinga.
 

RESULTAT FØREHANDRØYSTING OG VALTING (endelege tal):

Forklaring Førehand Valting    Totalt     
Kryss i manntall samla for kommunen     239  991 1 230
Stemmesetlar samla for kommunen 239 991 1 230

 

Resultat samla for heile kommunen:

Alternativ Førehand  Valting Totalt 
Eg ønskjer at Aukra fortset som eigen kommune 174 558 732
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med Midsund kommune 47 253 300
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med ein eller fleire Romsdalskommunar 17 175 192
Blank 0 10 10
Totalt 238 996 1 234Resultat Gossen krins:

Alternativ Førehand  Valting Totalt  Prosent
Eg ønskjer at Aukra fortset som eigen kommune 167 486 653 63,3
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med Midsund kommune 46 222 268 26,0
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med ein eller fleire Romsdalskommunar 16 87 103 10,0
Blank 0 7 7 0,7
Totalt 229 802 1 031  Resultat Julsundet krins: 

Alternativ Førehand Valting Totalt Prosent
Eg ønskjer at Aukra fortset som eigen kommune 7 72 79 38,9
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med Midsund kommune 1 31 32 15,8
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med ein eller fleire Romsdalskommunar 1 88 89 43,8
Blank 0 3 3 1,5
Totalt 9 194 203  Resultat i prosent samla for heile kommunen:

Alternativ Totalt  Prosent
Eg ønskjer at Aukra fortset som eigen kommune 732 59,3
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med Midsund kommune 300 24,3
Eg ønskjer at Aukra skal slå seg saman med ein eller fleire Romsdalskommunar 192 15,6
Blank 10 0,8
Totalt 1 234  VALDELTAKING:

  Totalt Gossen Julsundet
Stemmeberettiga 2 707    
Valdeltaking 1 236    
Deltaking i prosent (alle) 45,7% 51,2% 30.6%
Deltaking i prosent (16-17 år) 46,2% 44,6% 50,0%

 

Tips ein ven Skriv ut