Tilbake til aukra.kommune.no
Bilete til kommunereforma

Tidsplan for vidare prosess for kommunereforma

Tidsramme for videae prosess for kommunereforma

Tema Dato
Endelleg vedtak om ny kommunestruktur i kommunane 1. juli 2016
Fylkesmannens si tilrådning om ny kommunestruktur 1. oktober 2016
Pressekonferanse: Romsdalsmuseet, Molde 3. oktober 2016 kl. 13:00
Prosess for vidare arbeid med kommunereforma i kommunane 2. halvår 2016
Endeleg vedtak sendt Fylkesmannen 31. desember 2016
Fylkesmannen sender tillegg til tilrådninga Januar 2016
Departementets proposisjon med forslag til ny heilsskapleg
kommunestruktur
Vår 2017
Departementets lovproposisjon om nye oppgåver Vår 2017
Stortingsbehandling: proposisjon om ny kommunestruktur    Juni 2017
Stortingsbehandling: lovproposisjon om nye oppgåver Juni 2017
Ny kommunestruktur tre i kraft 1. januar 2020
Tips ein ven Skriv ut