Tilbake til aukra.kommune.no

Teikningar for Nye Aukratun barnehage

Aukra kommune byggjer ny barnehage ved eksisterande barnehage Furutun. Bygget skal erstatta midlertidig barnehage ved gamle Riksfjord skule. Barnehagen er for barn 3-5 år, og skal ha 5 avdelingar.

Generelt om bygget

  • Bygget har eit bruttoareal på ca. 1400 m2.
  • Det vil bli lagt vekt på miljøvenlege løysningar, bygget blir oppført i massivtre. Energi til oppvarming blir henta frå energibrønnar, og solceller. Brønnar og varmepumpe, skal også forsyne eksisterande barnehage Furutun med energi til oppvarming.
  • Det blir opparbeida gang og sykkelsti langs Hjertvikvegen inn til barnehagen.
  • Bygget er teikna av IKON Arkitekter, og Røberg Bygg AS er totalentreprenør.

Når skal Nye Aukratun barnehage stå ferdig?

Bygget er planlagt ferdig i mai/juni 2021.

Teikningar

Fasade nord og øst
Fasade sør og vest
Perspektiv nordvest
Perspektiv sørøst
Plan 1. etasje farga
Plan 1. etasje
Utomhusplan