Tilbake til aukra.kommune.no

Budsjett

Bilete budsjett 2019

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Budsjett- og økonomiplana er eit sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfattar heile kommunen si verksemd og gir oversikt over forventa inntekter og utgifter i eit gitt år.

Budsjett 2019 og vedteke økonomiplan 2019-2022

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.