Tilbake til aukra.kommune.no
Av 1. mars 2011

Eigarskapsmelding

Vedteke i K-sak 21/11 den 31. mars 2011

Formålet med eigarskapsmeldinga er å tydeleggjere eigarstrategiar for selskap kommunen har eigarinteresser i og for selskap kommunen ønskjer å gå inn i eller opprette. Eigarskapsmeldinga skal gi selskapa retningsliner for kva kommunen vil med eigarskapet sitt.

Eigarskapsmelding for Aukra kommune

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

A-symbol - grønn

A-symbol - grønn