Tilbake til aukra.kommune.no

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Planen er ein felles plan for kommunane Aukra, Gjemnes, Hustadvik, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar skal styrke kommunen si kompetanse til å kunne forebygge, avdekke og stoppe vald i nære relasjonar mot personar i alle aldre. Planen skal sikre etablering og samordning av tiltaka som er retta mot både valdutsatt og valdutøvar.

Planen gjeld for perioden 2021-2025.

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Høyringsperioden er avslutta. Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Hvor lite skal du finne deg i