Tilbake til aukra.kommune.no

Lokal forskrift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn - offentleg høyring

Frist for merknadar: 31. juli 2020

Offentleg høyring

Formannskapet har i møte den 08.06.2020, sak 43/20, vedteke å leggje Lokal forskrift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn ut til høyring. Forskrifta vert lagt ut til høyring i perioden 29.06.2020 – 31.07.2020 (utvida frist grunna ferieavvikling).

Merknader til planforslaget

  • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 31. juli 2020, og vi ber om at de nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
  • Det og er muleg å laste opp vedlegg.
  • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Forslag til forskrift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

A_Symbol_gronn_gronn