Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringspark Tahaugen næringspark - Høyring og offentleg ettersyn

Frist for merknader: 30.september 2019

Offentleg høyring

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3, 12-10 og 12-11 har drift og arealutvalet i møte den 14. august 2019, sak 34/19, vedteke å leggje reguleringsplan Tahaugen næringspark ut til høyring og offentleg ettersyn. Reguleringsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 16.08.2019 - 30.09.2019.

Merknadar til planen

  • Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 30. september 2019, og vi ber om at du nyttar funksjonen «Send ein uttale til planen»,
  • Det er muleg å laste opp vedlegg.
  • Saksdokument finn du nedst i artikkelen.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedtak)
Plankart
Planomtale
Føresegner
Innkomne merknader etter melding om oppstart

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tahaugen