Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplanar

Reguleringsplan Nyhamna, endring 01 (ormen Lange Fase 3) - Melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 18. mars 2021, sak 8/21, vedteke reguleringsplan Nyhamna, endring 01 (Ormen Lange Fase 3).

Bilde

Reguleringsplan Halingshaughola - Melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 17. desember 2020, sak 94/20, vedteke reguleringsplan Halingshaughola.

Bilete Halingshaughola

Privat reguleringsplan Tahaugen næringspark - Melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 19. desember 2019, sak 116/19, vedteke privat reguleringsplan Tahaugen næringspark.

Tahaugen

Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 1. oktober 2019, sak 63/19, vedteke reguleringsplan Riksfjord skule og idrettsanlegg.

Bilete Riksfjord skole og idrettsanlegg

Reguleringsplan Hollingsetervegen - Melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 01. oktober 2019, sak 64/19, vedteke reguleringsplan Hollingsetervegen.

Bilete Hollingsetervegen

Reguleringsplan Ingeborgs veg 1-25 - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12 og 12-14, har Aukra kommunestyre i møte den 27.08.2019, sak 57/19, vedteke preguleringsplan Ingeborgs veg 1-25.

Bilete Ingeborgs veg

Reguleringsplan Kjerringsundet - melding om planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 18. juni 2019, sak PS42/19, vedteke detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet, planID 201504.

Kjerringsundet

Privat reguleringsplan - utviding av massetak Nyjord - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 97/18, vedteke privat reguleringsplan Utviding av massetak Nyjord.

Bilete

Reguleringsplan Falkhytten sentrum - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 98/18, vedteke reguleringsplan Falkhytten sentrum.

Bilete detaljregulering Falkhytten sentrum