Tilbake til aukra.kommune.no

Andre planar A-Å

Gjeldande for løyveperioden 2019-2023

Alkoholpolitisk plan

Vedteke i K-sak 30/20 den 18.06.2020

Alkoholpolitisk plan

Arkivplan

Vedteke i K-sak 39/22, 16. juni 2022.

Arkivplan

Barne- og ungdomsplan 2021-2030

Vedteke i K-sak 66/21 den 18. november 2021

Bilete barne- og ungsdomsplan
Gjeldande for perioden 2014-2020

Bustadsosial handlingsplan

Vedteke i K-sak 63/14 den 4. september 2014

nav logo_250x158
Gjeldande frå 19.12.2020 til 31.12 2023

Delegeringsreglement for Aukra kommune

P360 20/01464, vedteke i k-sak 99/20 (17.12.20)

A-symbol - grønn
Gjeldande for perioden 2013-2017

Demensplan for Aukra kommune

Vedteke i K-sak 71/13 den 11. juli 2013

Demensplan
Av 1. mars 2011

Eigarskapsmelding

Vedteke i K-sak 21/11 den 31. mars 2011

A-symbol - grønn

Klima- og miljøplan 2030

Vedteke i kommunestyremøte den 16. desember 2021, k-sak 84/21.

Framsidebilde klima- og miljøplan

Handlingsplan mot mobbing, trakkassering, truslar og vald

Vedteke i k-sak 47/16, den 21. juni 2016, vidareført utan endringar fram til 2025.

A-symbol - grønn

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Planen er ein felles plan for kommunane Aukra, Gjemnes, Hustadvik, Molde, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Hvor lite skal du finne deg i