Tilbake til aukra.kommune.no

Andre planar A-Å

Gjeldande for løyveperioden 2019-2023

Alkoholpolitisk plan

Vedteke i K-sak 30/20 den 18.06.2020

Alkoholpolitisk plan

Arkivplan

Vedteke i K-sak 126/14 den 11. desember 2014

Arkivplan
Gjeldande for perioden 2014-2020

Bustadsosial handlingsplan

Vedteke i K-sak 63/14 den 4. september 2014

nav logo_250x158
Gjeldande frå 13. desember 2016

Delegeringsreglement for Aukra kommune

Vedteke i K-sak 113/16 den 13. desember 2016. Revidert 18.06.2019

A-symbol - grønn
Gjeldande for perioden 2013-2017

Demensplan for Aukra kommune

Vedteke i K-sak 71/13 den 11. juli 2013

Demensplan
Av 1. mars 2011

Eigarskapsmelding

Vedteke i K-sak 21/11 den 31. mars 2011

A-symbol - grønn
Gjeldande frå 2010

Energi, miljø og klimaplan

Vedteke i K-sak 68/10 den 24. juni 2016

Energi, miljø og klimaplan

Handlingsplan mot mobbing, trakkassering, truslar og vald

Vedteke i k-sak 47/16, den 21. juni 2016 

A-symbol - grønn

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Vedteke i K-sak 64/17 den 10. oktober 2017

Hvor lite skal du finne deg i

Informasjonssikkerheit i Aukra kommune

Gjeldande for perioden 2017-2020
Vedteke i k-sak 10/17 den 7. februar 2017
Saksnummer 15/1070-21

Hengelås