Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplan Halingshaughola – Høyring og offentleg ettersyn

Frist for merknader: 24. august 2020

Offentleg høyring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, har drift- og arealutvalet i møte den 10.06.2020, sak 5/20, vedteke å leggje reguleringsplan Halingshaughola ut til høyring og offentleg ettersyn. Reguleringsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni veker, i perioden 17.06.2020 – 24.08.2020 (utvida frist grunna ferieavvikling).

Merknader til planforslaget

  • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 24. august 2020, og vi ber om at de nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
  • Det og er muleg å laste opp vedlegg.
  • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Særutskrift (saksframlegg med vedlegg)
Plankart
Føresegner
Planomtale
Tilbakemelding knytt til arkeologiske registreringar
Innkomne merknader etter melding om oppstart

 


Høyringsperioden er avslutta., Det er difor ikkje lengre muleg å gje uttale på denne planen.


Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

  • Jeg legger ved 1 stk vedlegg med våre kommentarer til reguleringsplanen.

    2020-08-23 18:19:50
    [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Hallingshaughola bilete