Tilbake til aukra.kommune.no

Barne- og ungdomsplan 2021-2030 for Aukra kommune - Offentleg høyring

Høyringsfrist: 14. mai 2021

Om planen

 • Planen gjeld barn og unge busett i Aukra kommune i aldersgruppa 0-23 år
 • Føremålet med arbeidet er å lage ein heilskapeleg strategiplan for barn og unge, med fokus på samhandling, førebygging og tidleg innsats
 • Handlingsdelen vert evaluert og rullert årleg som ein del av budsjettprosessen

Merknader til planforslaget

 • Merknader til planforslaget skal sendast til kommunen innan 14. mai 2021, og vi ber om at du nytter funksjonen «Send ein uttale til planen».
 • Det er muleg å laste opp relevante vedlegg.
 • Saksdokumenta finn du nedst i denne artikkelen.

Saksdokument

Barne- og ungdomsplan 2021-2030 for Aukra kommune - høyringsutkast

Uttale til saka

Uttalen vert synleg nedanfor. Uttalar som gjeld Aukra kommune sine plansaker vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Uttalar som inneheld sjikane og personangrep vert sletta.

 • En honnør til prosjektgruppa og alle som har bidratt til arbeidet med en informativ og godt strukturert plan.
  Denne planen er ikke «dørgende kjedelig».

  Ett tema kunne imidlertid fått noe mer omtale, nemlig utvikling av kompetansen til lærerstaben (side 20-21).
  Viser her til det som skrives at «kompetanse til personalet er en viktig faktor i skolen».
  I tillegg til arbeidet med en bemanningsplan, bør en etter min oppfatning også sette fokus på å «bygge kultur» og sette konkrete mål for kontinuerlig intern utvikling av kompetanse i Aukra-skolen.

  2021-03-26 16:17:48
  [Svar]
Ønskjer du at din uttale ikkje skal visas på denne nettsida?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspel

Din høyringsuttale til planen vert registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldinga vert ikkje publisert.

Bilete barne- og ungsdomsplan