Tilbake til aukra.kommune.no

Reguleringsplanar

Privat reguleringsplan - utviding av massetak Nyjord - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 97/18, vedteke privat reguleringsplan Utviding av massetak Nyjord.

Bilete

Reguleringsplan Falkhytten sentrum - melding om planvedtak

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 13. desember 2018, sak 98/18, vedteke reguleringsplan Falkhytten sentrum.

Bilete detaljregulering Falkhytten sentrum

201501 Reguleringsplan for Barnebo barnehage (Aukratun)

Vedteke i k-sak 11/17 den 07.02.2017

Plankart Barnebo barnehage

201110 Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde

Vedteke i k-sak 111/16 den 13.12.2016

Plankart Horremsleira friluftsområde

201404 Reguleringsplan Rindarøy

Vedteke i k-sak 3/16 den 02.02.2016

Plankart Rindarøy