Tilbake til aukra.kommune.no

Andre planar A-Å

Hovudplan for avløp 2022-2027

Vedteken av Aukra kommunestyre i k-sak PS-83/21 den 16. desember 2021

A_Symbol_gronn_gronn
Gjeldande for perioden 2014-2017

Kommunal barnehageplan

Vedteke i K-sak 65/14 den 4. september 2014

Barn som plasker i søledam
Gjeldande for perioden 2017-2020

Kulturminneplan

Vedteke i K-sak 110/16 den 13.desember 2016

Revidert i K-sak 90/18 den 13. desember 2018

Framside kulturminneplan 2017-2020
Gjeldande for perioden 2017-2020

Kulturplan

Vedteke i K-sak 15/21 den 18.mars 2021

Bilete kulturplan 21-24
Gjeldande for perioden 2018-2020

Lønspolitisk plan

Vedteke i K-sak 5/19 den 5. februar 2018

A-symbol - grønn
Gjeldande for perioden 2015-2018

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv

Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 den 29. februar 2016

Inkluderande arbeidsliv

Omsorgsplan 2020-2030

Vedteke i K-sak 31/21 den 17. juni 2021

Omsorgsplan - bilete
Gjeldande for perioden 2016-2019

Plan for forvaltningsrevisjon

Vedteke i K-sak 77/16 den 11. oktober 2016

Plan for forvaltningsrevisjon
Gjeldande for perioden 2016-2019

Plan for kompetanseutvikling

Vedteke i K-sak 16/16 den 8. mars 2016

Plan for kompetanseutvikling

Plan for kompetanseutvikling i Aukraskolen 2010

Vedteke i livsløpsutvalet sak 17/10 den 13. april 2010

Tavle der det står